כך ניתן למנוע נטישת מורים ממערכת החינוך

22/03/2023

כאן ב׳

ד"ר בקי לשם, ראש היחידה לכניסה להוראה באקדמית אחוה וחוקרת מאפיינים טראומתיים וגורמי חוסן, על מחקר חדש שבחן מה יכול לסייע למורים חדשים להתגבר על משברים ולהשאיר אותם במערכת חוץ מהשכר..

בקי לשם