שלום שנה א' – פרופ' יפעת ביטון על פתיחת שנת הלימודים

23/10/2022

רדיו דרום

פרופ' יפעת ביטון, נשיאת האקדמית אחוה, בראיון לרדיום דרום על ההערכות לשנת הלימודים

פרופ׳ יפעת ביטון