מכרזים

שיפוץ בניין 5 שלב א' במכללה

פתוח
תאריך פרסום המכרז: 20.06.2024
תאריך סיום הגשה: 18.07.24 יום חמישי 14:00
מספר מכרז: 7.2024
איש קשר: פרויקטים מיוחדים

ריהוט מבואה בניין 7

סגור
תאריך פרסום המכרז: 16.05.2024
תאריך סיום הגשה: 17.06.24 יום שני 14:00
מספר מכרז: 6.2024
איש קשר: פרויקטים מיוחדים

עבודות חשמל במעבדות בניין 7

סגור
תאריך פרסום המכרז: 26.03.2024
תאריך סיום הגשה: 09.05.24 יום חמישי 14:00
מספר מכרז: 5.2024
איש קשר: פרויקטים מיוחדים

הזמנה להגשת הצעות לאספקה והתקנה של ריהוט מעבדות באקדמית אחוה

סגור
תאריך פרסום המכרז: 29.02.2024
תאריך סיום הגשה: 28.03.24 יום חמישי 14:00
מספר מכרז: 2.2024
איש קשר: פרויקטים מיוחדים

הזמנה להגשת הצעות לשיפוץ מרכז פדגוגי בבניין 2 באקדמית אחוה

סגור
תאריך פרסום המכרז: 11.01.2024
תאריך סיום הגשה: 13.02.24 יום שלישי 14:00
מספר מכרז: 1.2024
איש קשר: פרויקטים מיוחדים

מכרז להפעלת מערך הסעדה

סגור
תאריך פרסום המכרז: 15.01.2024
תאריך סיום הגשה: 11.02.24 יום ראשון 14:00
מספר מכרז: 3.2024
איש קשר: יחידת תפעול