דיקן הסטודנטים


תאריך הפרסום: 11.07.2016
שם המדיה: רדיו דרום
שם הכתב: בלהה לוטן

תאריך הפרסום: 01.01.2016
שם המדיה: ידיעות הדרום
שם הכתב: אלי ג'אן

תאריך הפרסום: 30.04.2015
שם המדיה: הארץ

תאריך הפרסום: 15.08.2014
שם המדיה: ידיעות הדרום
שם הכתב: אלי ג'אן
שלב תוכן