חינוך


תאריך הפרסום: 04.03.2020
שם המדיה: ynet
שם הכתב: ריקי כרמי ואדיר ינקו

תאריך הפרסום: 03.03.2020
שם המדיה: ynet
שם הכתב: ד"ר מירב אייזנברג

תאריך הפרסום: 19.11.2019
שם המדיה: קשר עין
שם הכתב: ד"ר רמי רחמים

תאריך הפרסום: 07.11.2019
שם המדיה: כיפה

תאריך הפרסום: 10.11.2019
שם המדיה: אנג'לס

תאריך הפרסום: 06.10.2019
שם המדיה: אשדוד נט
שם הכתב: אלדה נתנאל

תאריך הפרסום: 12.09.2019
שם המדיה: פותחים יום

תאריך הפרסום: 19.08.2019
שם המדיה: ynet

תאריך הפרסום: 25.07.2019
שם המדיה: ביטאון מוכן מופ"ת
שם הכתב: ד"ר אורנה לוין

תאריך הפרסום: 02.06.2019
שם המדיה: ידיעות אשדוד
שם הכתב: יניב יוסיף אור
Page 1 of 11
שלב תוכן