NLP MASTER PRACTITIONER

מרצה: גב' עידית ג'וס, (.M.Ba) NLP Master Trainer מוסמכת מטעם האיגוד הבינלאומי IN , חברה ב- Global NLP Training and Consulting Community (GTC)

 
מטרת הקורס:
בוגרי NLP PRACTITIONER זה הזמן לקחת את הצעד הבא ולהפוך למאסטרים ב-NLP בואו ללמוד כיצד הופכים למאמנים בשיטת NLP, כיצד הופכים ידע למקצוע

 

קהל יעד:
בוגרי NLP PRACTITIONER זה הזמן לקחת את הצעד הבא ולהפוך למאסטרים ב  NLP בואו ללמוד כיצד הופכים למאמנים בשיטת NLP, כיצד הופכים ידע למקצוע

 

תנאי קבלה:
בוגרי קורס NLP שהוסמכו לדרגת NLP PRACTITIONER 
הצגת תעודת הסמכה וסילבוס
ראיון קבלה
* ייתכן וידרשו השלמות

 

חובות בקורס:
נוכחות מלאה
הגשת 15 תרגילים
מבחן בכתב
מבחן מעשי

 

מועד הקורס:
ימי ראשון, בין השעות 16:00–20:00 (מועד פתיחה משוער 3.12.23)
עקב המצב הלימודים יתחילו בזום.
 
 
 
סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"ד
תאריך פתיחה: 03.12.2023
היקף הקורס: שנתי
היקף שעות: 130
מספר מפגשים: 32
מחיר הקורס: 5,300 ש"ח
סכום לחיוב / מקדמה: ₪200.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש (120 שעות)
תעודה: מסיימי הקורס יהיו זכאים לתעודת הסמכה NLP Master Practitioner בינלאומית מטעם האיגוד הבינלאומי IN ומטעם המכללה האקדמית אחוה. התעודה מוכרת גם בלשכת ה-NLP הישראלית. החברות באיגוד הבינלאומי מצריך תשלום דמי חברות בסך כ-15 אירו (בכפוף לשינויי האיגוד). תשלום זה יתבצע בנפרד מתשלום שכר הלימוד
איש קשר: עדי קורן
טלפון לפרטים: 052-5816486 I וואטסאפ 054-9609804
דוא"ל : adi_ko@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
עו"ה הלומדים במסגרת שנת שבתון: במידה וקרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם/תשלם המשתתף.ת את ההפרש
דמי רישום: בעת הרישום לקורס ישולמו דמי רישום בסך 200 ש"ח כתנאי להזמנה לראיון קבלה אישי (סכום זה לא יוחזר במקרה של אי קבלה או אי פתיחת התוכנית) שכר הלימוד לקורס יוסדר לאחר הקבלה לתוכנית. למתקבלים לתוכנית יקוזזו דמי הרישום משכר הלימוד של הקורס
מחיר: ₪200.00