NLP PRACTITIONER

מרצה: גב' עידית ג'וס, (.M.Ba) NLP Master Trainer מוסמכת מטעם האיגוד הבינלאומי IN, חברה ב- Global NLP Training and Consulting Community (GTC)
 
מטרת הקורס:
ה-NLP הוא מדע המצוינות האנושית, המאפשר לנו להבין כיצד המוח שלנו עובד. זוהי גישה שהתפתחה מתוך חקר אנשים אפקטיביים ומצליחים מאוד בתחומם, במטרה להבין מה הופך אנשים למצליחים ומשפיעים בתחומם. ה-NLP מלמד כלים ליצירת תקשורת אפקטיבית ומקדמת. כיצד נשיג שיתוף פעולה ונשיג מטרות ומיומנויות להנעה לשינוי, לפעולה ולהשגת הצלחה אישית
 
קהל יעד:
פתוח לקהל הרחב
כל הנרשמים יזומנו לראיון אישי טרם קבלתם לקורס
 
חובות בקורס:
נוכחות מלאה
הגשת תרגולים
2 מבחנים בכתב
מבחן מעשי
 
מועד הקורס:
ימי רביעי, בין השעות 16:00–20:00 (מועד פתיחה משוער 6.12.23)
עקב המצב הלימודים יתחילו בזום
 
 
 
סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"ד
תאריך פתיחה: 06.12.2023
היקף הקורס: שנתי
היקף שעות: 120
מספר מפגשים: 30
מחיר הקורס: 5,300 ש"ח
סכום לחיוב / מקדמה: ₪200.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש (120 שעות)
תעודה: מסיימי הקורס יהיו זכאים לתעודת הסמכה NLP Practitioner מטעם המכללה האקדמית אחוה. התעודה מוכרת ע"י לשכת ה NLP-הישראלית
איש קשר: עדי קורן
טלפון לפרטים: 052-5816486 I וואטסאפ 054-9609804
דוא"ל : adi_ko@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
עו"ה הלומדים במסגרת שנת שבתון: במידה וקרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם/תשלם המשתתף.ת את ההפרש
דמי רישום: בעת הרישום לקורס ישולמו דמי רישום בסך 200 ש"ח כתנאי להזמנה לראיון קבלה אישי (סכום זה לא יוחזר במקרה של אי קבלה או אי פתיחת התוכנית) שכר הלימוד לקורס יוסדר לאחר הקבלה לתוכנית. למתקבלים לתוכנית יקוזזו דמי הרישום משכר הלימוד של הקורס
מחיר: ₪200.00