• מעבדנות רפואית

    הקורס מכין את המשתתפים לעמידה במבחן משרד הבריאות לקבלת 'תעודת הכרה במעמד עובד מעבדה רפואי אקדמי'

    לפרטים
  • CRA – ניטור ותיאום ניסויים קליניים

    הקורס מכשיר את משתתפיו כמוניטורים וכמתאמים בניסויים קליניים ופותח בפניהם ערוץ תעסוקה חדש, דינמי ומאתגר

    לפרטים