פרופ' אביב שיש

פרופסור אביב שיש
אביב שיש
Aviv Shaish
מרצה בכיר בתחום מדעי החיים בפקולטה למדעים, בריאות וקיימות

השכלה

Aviv Shaish, Ph.D. is a researcher of atherosclerosis at the Bert W. Strassburger Lipid Center, of Sheba Medical Center, Israel, Lecturer in Achva Academic College and consultant to biotechnology companies

Prof. Shaish received his B.Sc. and M.Sc. with distinction from Ben-Gurion University of Beer-Sheva, Israel, in 1985 and 1987 respectively. He obtained his Ph.D. degree in 1993 from the Biochemistry department, the Weizmann Institute of Science. After his post-doctoral work at Washington University, School of Medicine, Saint-Louis, MO, he was appointed senior researcher at Sheba Medical Center, in 1993

Prof Shaish is a member of the Israeli Medical Association-Society for Research, Prevention and Treatment of Atherosclerosis

מחקר

prof. Shaish has published more than 90 papers. His current research interest is in the prevention and treatment of atherosclerosis, with emphasis on the use of Dunaliella as a therapeutic means in this disease

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Biochemistry

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Atherosclerosis

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים