פרופ' אלכס קוזולין

אלכס קוזולין
Alex Kozolin
ראש התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד

השכלה

פרופ' אלכס קוזולין בעל תואר .Ph.D בפסיכולוגיה משמש כראש התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד באקדמית אחוה. פרופ' קוזולין פרסם מספר ספרים בתחום התאוריה החברתית-תרבותית ללמידה. בנוסף, הוא חבר מערכת של מספר כתבי עת בינ"ל בתחומי החינוך והפסיכולוגיה ומשמש כיועץ של תוכניות מחקר בינ"ל במכון פוירשטיין לקידום כושר הלמידה. 

מחקר

עבודות המחקר של פרופ' קוזולין עוסקות בתחומי האבחון הדינמי, למידה מתווכת , התערבות קוגניטיבית וצרכים מיוחדים של ילדים הבאים מרקע תרבותי שונה. תחומי התמחות: מנהל מערכות חינוך 

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Dynamic Diagnosis | Mediated Learning | Cognitive Intervention and Special Needs of Children from Different Cultural Backgrounds

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Promoting Learning Capacity

פרסומים נבחרים

  • Alex k., (2011). Vygotsky in 21st century society: Advances in cultural historical theory and praxis with non-dominant communities. Cognitive aspects of the transition from a traditional to a modern technological society, 66-89

  • Alex k, (2011). ). Learning potential and cognitive modifiability. Assessment in Education: Principles. Policy & Practice, 169-181

  • Alex k, Lebeer, J., Madella-Noja, A., Gonzalez, F., Jeffrey, I., Rosenthal, N. and Koslowsky, M. , (2010). Cognitive modifiability of children with developmental disabilities: A multicenter study using Feuerstein’s Instrumental Enrichment–Basic program. Research in Developmental Disabilitie, 551-559

פרסומים נוספים