ד"ר גילה כהן זלכה

דוקטור גילה זלכה
גילה כהן זלכה
Gila Cohen Zilka
ראש החטיבה לחינוך בתואר רב תחומי בפקולטה לפסיכולוגיה, חברה ורוח
תפקיד מנהלי: רכזת מסלול מורות חיילות ורכזת מורים חונכים, הפקולטה לחנוך ומנהיגות

השכלה

Ph.D. Hebrew University of Jerusalem Social Science
M.A. Bar-Ilan University Social Science
B.A. Bar-Ilan University Social Science

מחקר

המחקר של ד"ר זלכה מתמקד בטכנולוגיות מידע ותקשורת  (ICT) בחיי ילדים, בני נוער וצעירים; ובתהליך הכשרת מורים, במוכנות הדיגיטלית (e-Readiness) של פרחי הוראה, ובהשלכות שיש לפיתוחים הדיגיטליים על תהליכי הלמידה של ילדים ובני נוער.

 

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Information and Communication Technology (ICT)

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

E-Safety I Distance Learning I Digital Environment I Digital Literacy I E-Readiness I M-Learning I Lifelong Learning I 21ct Abilities

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים