ד"ר גילי גבאי

דוקטור גילי גבאי
גילי גבאי
Gillie Gabay
ראש החטיבה לניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

השכלה

תואר ראשון עבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
תואר שני לימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב
תואר שלישי: מנהל עסקים ומדע המערכות, אוניברסיטת פורטלנד, אורוגון, ארה"ב
קורס דירקטורים

מחקר

שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות בחקר ניהול מערכות בריאות, יישום אסטרטגיית המטופל במרכז, חוסן במערכות בריאות, בקרב מטופלים ומטופלים, תקשורת עם מטופלים באשפוז, אלימות מטופלים נגד מטפלים.

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Systems Science I Business Administration

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Strategic Consulting

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים