ד"ר לאון שור

לאון שור
Leon Shor
מרצה במחלקה להוראת לשון עברית

השכלה

2015 – 2020

Ph.D. Tel-Aviv University, Hebrew Language Studies

2012 – 2014

M.A. (Summa cum Laude), Tel-Aviv University, Hebrew Language Studies

2010 – 2011

Pre-MA program, Tel-Aviv University, Hebrew Language Studies

2008

Certified Public Accountant (CPA), Tel-Aviv University, Accounting and Economics

2003 – 2007

B.A. Tel-Aviv University, Accounting and Economics

מחקר

My primary research area revolves around the study of discourse and grammar of conversational Hebrew, with a specific focus on a multimodal perspective that examines the interaction between verbal practices and embodied practices in constructing meaning. My research process is informed by various discourse-functional approaches and frameworks for the study of spoken interaction, such as Interactional Linguistics, Discourse Analysis, and Gesture Studies. More specifically, I am interested in the following topics: pragmatic markers, the function of various bodily resources in constructing meaning, negation, and referential stategies

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Linguistics I Hebrew Language

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Discourse Analysis I Spoken Language

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים