ד"ר לורה מאיור

דוקטור לורה מאיור
לורה מאיור
Laura Major
מרצה בכירה בפקולטה לחינוך ומנהיגות

השכלה

ד"ר לורה מאיור בעלת תואר ראשון, תואר שני ו-(.Ph.D) בספרות אנגלית באוניברסיטת בר אילן. מרצה בתחומה בכנסים לאומיים ובינלאומיים ומפרסמת בכתבי עת וספרים בתחומה

מחקר

ד"ר לורה מאיור עוסקת בחקר ספרות השואה, הוראת ספרות השואה, הוראת כתיבה בשפה שנייה, הוראת ספרות בשפה שנייה ואמהות בספרות

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Languages I Literature

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

English Teaching

פרסומים נבחרים

 • Major, L, (2021). Birds as Character, Motif, Allusion, and Symbol in Meir Shalev’s A Pigeon and a Boy. In Dannete Dimarco & Timothy L. Ruppert (Eds), Avian Aesthetics. Lexington Press

 • Major, L, (2021). Sickness and Society in Angela Barret’s Ship Fever. In Rakhi Vyas (Ed) Writing the Pandemonium. New Delhi: Visgvanatha Kaviraja Institute

 • Major, L, (2019). ’She was proud of her build’: Fat and Tradition in the No 1. Ladies’ Detective Agency series. Fat Studies: An Interdisciplinary Journal of Body Weight and Society. (Hindex: 14)

 • Major, L, (2019). “Abortive Subjectivity”. In KandeeKosior& Heather Jackson (Eds.), Mothering and Abortion.Toronto: Demeter Press

 • Major, L, (2018). “In the Body’s Ghetto: Maternal Embodiment in Muriel Rukeyser’s Poetry. In AlysEinion& Jen Rinaldi (Eds.), Bearing the Weight of the World: Exploring Maternal Embodiment. Ontario: Demeter Press. pp. 21-236

 • Major, L, (2018). Music and mensis or the deconstruction of the pregnancy and childbirth metaphor in NtozakeShange’s “Oh- I’m 10 months pregnant”. Journal of the Motherhood Initiative for Research and Community Involvement 9(2). pp. 63-72

 • Major, L, (2017). Teaching American Literature in the deep (Israeli) South. Teaching American Literature 9(2). pp.1-15

 • Major, L, (2017). Advance Forward Moms! Empowerment, Community and Support: A paradigm for an online community of working mothers that actually works. Journal of the Motherhood Initiative for Research and Community Involvement. Special Issue: Mothers in Today’s World. Volume 8 (1-2). pp. 177-190

 • Major, L, (2010). “Jewish Poetry and the Feminist Imagination: The Gifts of Muriel Rukeyser”. Havruta: A Journal of Jewish Conversation

 • Major, L, (2008). Creative Gestation: Transcending the nature/culture binary through pregnancy poetry. In J. Nathanson and L. C. Tuley (Eds), Mother Knows Best: Talking Back to the Baby Experts. Demeter Press, 2008. pp. 34-45

 • Major, L, (2008). Audre Lorde – ‘The woman thing’. Journal of the Association for Research on Mothering. 9(2), pp. 208- 217.H5 index: 5

 • Major, L, (2006). Alicia Ostriker’s Propaganda for Motherhood. Journal of the Association for Research on Mothering. 8(1,2), pp. 190-199

 • Major, L, (2005). Anne Bradstreet: The Religious Poet as Mother. Journal of the Association for Research on Mothering, 7(1), pp. 110-121

פרסומים נוספים