ד"ר סלים אבו ג'אבר

דוקטור סלים אבו ג'אבר
סלים אבו ג'אבר
Saleem Abu-Jaber
ראש המחלקה להוראת שפה וספרות ערבית

השכלה

ד"ר סלים אבו ג'אבר, בעל תואר ,Ph.D בשפה ובספרות ערבית ותרבות האסלאם מאוניברסיטת תל אביב, ובעל תואר ,Ph.D בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת סאנת פיטרבורג

מחקר

ד"ר אבו ג'אבר חוקר בתחום השפה הערבית והוראתה, תרבות האסלאם, היסטוריוגרפיה ופדגוגיה חדשנית בהכשרת מורים ערבים במכללות בארץ. הספרים, עבודות המחקר ופרסומיו עוסקים בתחומים אלה. תחומי התמחות: שפה וספרות ערבית ודרכי הוראתה

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Cultural Studies I Languages

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Arabic Language I Islamic Culture

פרסומים נבחרים

 • Abu Jaber, S, (2021). Muḥammad Abū l-Surūr al-Bakrī al-Ṣiddīqī. The exegesis of Sūrat al-Kahf .Amman: Dār al-Shurūq Publishing. (Arabic). [pp.204]

 • Abu Jaber, S, (2021). The Political Thought of Ḥasan al-Turābī. New York: Peter Lang Publishing. [pp.158]

 • Abu Jaber, S, (2013). Aklaam Wa'edah: Min Ibda'at Attlaamith. .Aklaam Wa'edah: Min Ibda'at Attlaamith.Be'er Sheva. Kaye.Academic College of Education

 • Abu Jaber, S, (2012). Al-Bakrī al-Siddīqī, Nusrat ’ahl al-’Īmān bi-dawlat ’Āl ‘Uthmān. Al-Bakrī al-Siddīqī, Nusrat ’ahl al-’Īmān bi-dawlat ’Āl ‘Uthmān. Al-Qasemi Academy and Dar Al-Huda

 • Abu Jaber, S, Amer, A, (2012). Professional Development School (PDSS) as a Teacher Training Reform in two Arab Teacher Training Colleges in Israel. Jame'h, 1-20

 • Abu Jaber, S, (2012). Al-Sha'er Shafiq Habeeb: Maseerat Ata' Washahed 'ala Al-Asr. Encyclopedia of Researches and Studies in Modern Literature, 353-364

 • Abu Jaber, S, (2010). Al-mu'arrikh Al-Ishaki wamanhajuhu fi Ta'reekh Misr Al-'uthmaniah. Ida'at,3, 283-302

 • Abu Jaber, S, (2010). The Islamic Movement in Sudan: Hassan Al-Turabi’s Influence on its Activity. Ida'at, 277-294

 • Abu Jaber, S, (2008). 'Misr fi Thil Al-hukm Al-Uthmani fi Al-Qarn Alsabe' – 'Ashar. Ida'at, 1: 121-158

 • Abu Jaber, S, (2005). Al-Bakri al-Siddiqi wa’tharuhu fi Ta’rikh Misr Al-U’thmaniah. Al-Bakri al-Siddiqi wa’tharuhu fi Ta’rikh Misr Al-U’thmaniah. London: Al-Rafid

 • Abu Jaber, S, (2005). Al Bakri al-Siddiqi and his Influence in the historiography of Othoman Egypt. London: Al-Rafid

 • Abu Jaber, S, (2002). Al-Ikhwan Al-Muslimun fi Misr. Jame'h, 5: 138-151

 • Abu Jaber, S, (2001). Al-Masrah 'ind Yahud Al-Iraq waisham Sameer Naqash fi Al-harakah Al-Adabiah fi Isra'il. Al-Risalah, 9: 547-574

 • Abu Jaber, S, (2000). Hassan al-Turabi: A Look Through Mass Media. Navski. Nabliodotl, pp.6

 • Abu Jaber, S, (2000). Ma`a Al -Adeeb al-`Iraqi Sameer Naqqash. Um-al-Fahm

 • Abu Jaber, S, (1999). Hassan Al-Turabi, Al-Mufakher Al-Islami Al-Mujtahid.

 • Abu Jaber, S, (1998). Mata'in Al-Shi’a fi Abi Bakr Al-Siddiq.

 • Abu Jaber, S. , (1997). Nazarat fi Al-Fiqh Al- Siyasi.

 • Abu Jaber, S. , (1995). Hassan Al-Turabi, Ra`id alfikr Al-Islami Al- mua`asir.

פרסומים נוספים