ד"ר עדי לוי

דוקטור עדי לוי
עדי לוי
Adi Levi
ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי וראש החטיבה לסביבה וקיימות

השכלה

.Ph.D
Bar Ilan University, The Mina & Everard Goodman Faculty of Life Sciences.
Title: Biofouling in the desalination industry: from source characterization to prevention and reduction

M.Sc. – Ecology
Bar Ilan University, The Mina & Everard Goodman Faculty of Life Sciences & The IUI – The Interuniversity Institute for Marine Sciences in Eilat
Title: The effect of elevated sea water temperatures on scleractinian corals’ photophysiology

.B.Sc
Marine sciences and the marine environment.
Ruppin Academic College

מחקר

מחקריו של ד"ר עדי לוי עוסקים בקיימות, סביבה, אקולוגיה, שינויי אקלים ועוד.

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Environmental Sciences I Ecology I Marine Ecology

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Air Pollution I Public Health

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים