ד"ר רוני ריינגולד

דוקטור רוני ריינגולד
רוני ריינגולד
Roni Reingold
מרצה בכיר בפקולטה לחינוך ומנהיגות

השכלה

ד"ר רוני ריינגולד בעל תואר (.Ph.D) בהיסטוריה ופילוסופיה של החינוך מאוניברסיטת תל-אביב

מחקר

תחומי התמחותו העיקריים הינם חינוך רב תרבותי, פילוסופיה של החינוך, חינוך ערכי, הכשרה ראשונית ופיתוח מקצועי של מורים

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Education I Philosophy

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Philosophy of Education

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים