חנה לוי אבוחצירא

חנה אבוחצירה לוי
חנה לוי אבוחצירא
Hannah Levy Abuhatzira
ראש התוכניות מעל"ה והוראת ספרות

השכלה

דוקטורנטית במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון. תחום המחקר שלה מתחקה אחר הנסיבות שהשפיעו על הוראת נושא השואה במערכת החינוך החרדית בישראל ואחר האופן שבו מעוצבת ומסופרת השואה במערכת זו. זוכת מלגת נשיא המדינה לחדשנות ולמצוינות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים לשנת 2022 וזוכת פרס גולדהירש לדוקטורנטים מצטיינים שתחום מחקרם עוסק בזיכרון השואה.
ראש התכנית להוראת הספרות וראש תכנית מעל"ה, מדריכה פדגוגית ומרצה בפקולטה לחינוך ולמנהיגות ובתכנית לתרבות ישראל. מנצחת על המקהלה האקדמית "קולות שלובים".
תחומי מחקרה עוסקים בתווך שבין חינוך, חברה ותרבות.
בנוסף לתפקידיה במכללה, מייעצת פדגוגית למרכז פסג"ה (מרכז פיתוח סגלי הוראה) ועוסקת בפיתוח ובחדשנות פדגוגית.

בוגרת .B.Ed תואר ראשון בחינוך והוראת ההיסטוריה והספרות בהצטיינות יתרה, המכללה האקדמית אחוה ו-.M.Ed תואר שני בתרבות ישראל והוראתה בהצטיינות יתרה, המכללה האקדמית אחוה

מחקר

תחומי מחקר עיקריים: השואה וזיכרונה, אומץ מוסרי בחינוך, ספרות בדו לשון, זהות – שפה- ספרות, רב תרבותיות בחינוך הישראלי

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Pedagogy | Education | Literature ן Israeli Culture

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

פרסומים נבחרים

  • אבוחצירא, חנה, צבר בן יהושע, נעמה, (2017). "מטקסט מקונן לאירוע מכונן : על תפישת היהדות החילונית את ט' באב ומשמעותה ביחס לתופעת התחדשות היהדות". עיונים בשפה וחברה, 10, (1) עמ' 146-130

  • אבוחצירא, חנה, ברץ, לאה, (2013). "ספרות אקולוגית כתובה עברית ערבית – מפעלו של רן לוי יממורי". ספרות ילדים ונוער, 20, עמ' 57-76

  • Baratz, Lea, Reingold, Roni, Abuatzira, Hannah, (2013). Israeli Teachers' Definitions of Morally Courageous Behavior in Education. Journal of Education and Learning, 2 (1), 84-93

  • Baratz, Lea , Abuatzira, Hannah, (2012). Children’s Literature as an Important Tool for Education of Sustainability and the Environment. International Electronic Journal of Environmental Education, 2(1)

  • Baratz, Lea, Reingold. Roni, Abuatzira, Hannah, (2011). Bi-lingual newspaper as an expression of a fake multicultural educational policy in Israel. International Education Studies, 4 (4), 160-167

  • ברץ, ל', אבוחצירא, ח' וריינגולד, ר' , (2011). המורה הראוי לחברה הישראלית. ועדת המחקר הבין-מכללתית, מכון מופ"ת

  • ברץ, לאה, אבוחצירא, חנה , (2011). חשיבותה של ספרות הילדים ככלי לחינוך לקיימות ולחינוך סביבתי. ביטאון מכון מופת, 45, תל אביב, 82-86

  • ברץ, לאה ,ריינגולד, רוני, אבוחצירא, חנה , (2010). קליטת יהודי אתיופיה בהיבט לשוני, חברתי וחינוכי. הד האולפן החדש,97, ירושלים, עמ' 80-71

  • אבוחצירא, חנה, ברץ, לאה, ריינגולד, רוני, (2010). עיתון בדו לשון: אמצעי חינוכי להעצמת המשפחה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה כבסיס להטמעתה בחברה הישראלית. הד האולפן החדש, 99, ירושלים, עמ' 98-90

פרסומים נוספים