פרופ' יעל פישר

פרופ' יעל פישר
יעל פישר
Yael Fisher
מרצה בתוכנית למינהל מערכות חינוך

השכלה

פרופ' יעל פישר הינה בעלת תואר שלישי (.Ph.D) במנהל מערכות חינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. היא כיהנה מספר שנים כרקטור המכללה. הקימה את בית הספר לתארים מתקדמים ועמדה בראשו מספר שנים, בו היא  מרצה בכירה בתוכנית תואר שני במנהל מערכות חינוך. היא משמשת כיועצת אקדמית למוסדות חינוך רבים ושותפה לפיתוח המדיניות של הכשרת מנהלי בתי ספר בישראל

מחקר

תחומי המומחיות והמחקר העיקריים שלה הם ניהול ומדיניות החינוך, מעורבות הורים בחינוך, מצוינות בית ספרית ומצוינות אישית, ומסוגלות מקצועית של מנהלים ומורים

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Education

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Excellent School I Parental Involvement I Effectiveness among Parents and Administrators

פרסומים נבחרים

 • יעל פישר, רוית רפאל, סופי רחמילוב , (2023). חוזרי מנכ"ל: במסדרונות משרד החינוך – יישום או מס שפתיים?. מעיינות א'

 • Fisher, Y, (2020). “Self Efficacy of School Principals. In L. Zhang(Ed.), Oxford Encyclopedia of Educational Psychology. New York:Oxford University Press

 • Hackett, P., & Fisher, Y, (2019). Advances in Facet Theory Research: Developments in Theory and Application and Competing Approaches. Frontiers in Psychology, 10, 1-2

 • Fisher, Y, (2018). Concealed and unconcealed motives for joining the parentteacher association Mapping sentence and smallest space analysis. Frontiers in Psychology, 9(1705), 1-9

 • Fisher, Y, (2017). Predicting Teachers’ Perception of Inclusion: What is the Role of Self- Efficacy?. EC Psychology and Psychiatry, 2(5), 151-171

 • Fisher, Y, Magen-Nagar, N,. & Abu-Nasra, M, (2014). Sectorial Perceptions of Parental Involvement: Similarities and Dissimilarities. Advances in Social Sciences Research Journal, 85-67 (7) 1

 • Fisher, Y, (2013). The Sky Is the Limit: Being the Best We Can. International Journal of Education 157-178 (4) 5

 • יעל פישר, היימן ר' , (2012). ספר: הדרך למצוינות – סיפורם של בתי-ספר מצוינים. מוציא לאור: מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות וקרן יד הנדיב

 • Fisher, Y, Friedman A.I , (2011). new horizons for facet theory: Interdisciplinary Collaboration Searching for Structure in Content Spaces and Measurement. FTA publication

 • Fisher, Y , (2010). Book: The sense of self-efficacy of aspiring principals.

 • יעל פישר , (2010). ספר: אפשר גם אחרת – סיפורי הצלחה של שותפויות הורים בבית הספר. מוציא לאור: מכון מופ"ת

 • יעל פישר , (2010). ספר: שלושה סיפורי הצלחה. מוציא לאור: מכון מופ"ת

 • יעל פישר , (2010). ספר: המודל התיאורטי בחינוך ויישומו.

 • יעל פישר , (2010). ספר: ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות. מוציא לאור: דפים

 • Fisher, Y, (2009). Defining parental involvement: The Israeli case. US-China Education Review- Knowledge to wisdom

 • יעל פישר, קליגר, א' וגרינברג ע' , (2008). מאמר בספר: מתקוונים למצוינות, קיוונים, כתב עת מקוון בהכשרת מורים. מוציא לאור: מכון מופ"ת

 • יעל פישר , (2003). ספר: מודל פירמידת ניהול הארגון. מוציא לאור: עיונים במינהל ובארגון החינוך

פרסומים נוספים