פרופ' שפרה שגיא

שפרה שגיא
Shifra Sagy
ראשת התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

השכלה

תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; תואר שלישי במחלקה לסוציולוגיה של הבריאות, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מחקר

תחומי המחקר שלה מתמקדים בחקר הסלוטוגניות, התמודדות עם לחץ ומקורות הבריאות בקרב ילדים ובני נוער. תחום מרכזי נוסף בעבודת המחקר שלה הוא חינוך לשלום, פיתוח סובלנות והכרת ה"אחר" במצבי סכסוך ברמות שונות-בינאישית, משפחתית, קהילתית ולאומית

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Educational Psychology I Conflict Studies

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים