פרופ' שרה זמיר

פרופסור שרה זמיר
שרה זמיר
Sara Zamir
ראש התוכנית לתואר שני במינהל מערכות חינוך
תפקיד מנהלי: ממונה על הוגנות מגדרית במכללה

השכלה

פרופ' שרה זמיר בעלת (.Ph.D) במנהל חברה ומדיניות החינוך מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, מרצה בתחומה בכנסים לאומיים ובינלאומיים רבים ומפרסמת בכתבי עת נחשבים

מחקר

פרופ' זמיר זכתה בפרסים על מחקריה העוסקים בעיקר בניתוחי תוכן של מגמות פוליטיות בתוכניות לימודים, סוציאליזציה פוליטית וסוכניה

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Education

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Sociology

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים