פרופ' יצחק פרידמן

פרופסור יצחק פרידמן
יצחק פרידמן
Isaac Friedman
ראש התוכניות לתואר שני בנוירופדגוגיה

השכלה

פרופ' יצחק פרידמן, בעל תואר (.Ph.D) בחינוך ומינהל החינוך מהאוניברסיטה העברית. הוא בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה, סטטיסטיקה ומדע המדינה באוני' העברית, תואר שני בהצטיינות בדמוגרפיה וסטטיסטיקה. לשעבר בכיר במשרד החינוך, מנהל מכון סאלד וחוקר בכיר בו. מתמחה בנוירואנטומיה רפואית ונוירופסיכולוגיה, פסיכולוגיה קלינית וארגונית בחינוך, פסיכומטריה, הערכה ומדידה. לימד בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ובמחלקה לפסיכולוגיה קלינית בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק

מחקר

פרופ' פרידמן מתמחה וחוקר את תחום מדעי המוח, אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת העצבים, פסיכולוגיה, נוירופסיכולוגיה ונוירופסיכואנליזה. זוכה בעיטור Scholar Distinguished של האגודה האמריקאית למחקר חינוכי (AERA), האגודה הבינלאומית החשובה ביותר בתחום מחקר החינוך. תחומי התמחות: הערכה ומדידה במערכות החינוך

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Behavioral Sciences I Psychology I Psychobiology

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Neuropedagogy

פרסומים נבחרים

 • Friedman, I. A, (2020). Neuro-administration: neuroscience-informed managerial thinking. In L. Zysberg, & N., Schwabsky (Eds.), The Next Big Things in Education. Nova Science Publishers, Inc., pp. 219-256

 • פרידמן, י' , (2020). דגימה במחקרי חינוך וחברה – תיאוריה ותהליכי יישום. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. (פרסום מקוון).

 • פרידמן, י' , (2020). פחות כיף ויותר מאמץ: להחזיר ת הלמידה לבתי הספר. בתוך י' הרפז וא' הורוביץ (עורכים). חינוך בצומת – סיעור מוחות על עתיד החינוך בישראל. חבל מודיעין: כנרת, זמורה, דביר, עמ' 278-299

 • פרידמן, י', גרובגלד, א', טייכמן-וינברג, א' , (2020). נוירופדגוגיה: יישום ממצאי חקר המוח בחינוך וההשלכות על הידע הפדגוגי של מורים מכהנים. דפים 72, 11-26

 • פרידמן, י', יצחקי, ר', וזורמן, ר' , (2020). מודל מכון סאלד לתכנון, הפעלה ותסלום של תוכניות חברתיות וחינוכיות. סקירת מחקרים, חקר מקרים ומודל לתסלום אפקטיבי של תוכניות בישראל. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד (עמ' 148)

 • Shavit, Y., Friedman, I., Gal, J. & Vaknin, D, (2018). Emerging Early Childhood Inequality: On the Relationship between Poverty, Sensory Stimulation, Child Development, and Achievement. Taub Center for Social Policy Studies in Israel Jerusalem: Taub Center for Social Policy Studies in Israel. (58 pages)

 • פרידמן, י', (2018). נוירופדגוגיה: שילובו של תחום דעת חדש בהוראה ובלמידה בתוך חן וקוהן-מס, ג' (עורכים), למידה, בינה וחינוך, קובץ הרצאות ומאמרים. אור יהודה: המרכז ללימודים אקדמיים ומכון הנרייטה סאלד. 89-106

 • שביט, י', פרידמן, י', גל, ג', וקנין, ד' , (2018). אי שוויון מתהווה בגיל הרך: על הקשר בין עוני, עקה וגירויים חושיים להתפתחות הילד ולהישגים. ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל (45 עמ')

 • יצחק פרידמן , ד"ר גרובגלד א', ד"ר טייכמן א' , (2018). ספר: מודל אחוה לנוירופדגוגיה. מחקר לנוירופדגוגיה.

 • פרידמן, י' , בית הספר כארגון אינטליגנטי – תרבות ארגונית, ניהול ופיקוח. בתוך: ח' שכטר (עורך), ספר בהוצאת מכון מופת

 • פרידמן, י' , המפקח על בית הספר: המשגה ומשימות. בתוך: ח' שכטר (עורך), ספר בהוצאת מכון מופת

פרסומים נוספים