מרצי המכללה

נחמה הכהן
Nehama HaCohen
מרצה, חברת סגל בתוכנית לפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות

השכלה

תואר ראשון בפסיכולוגיה וספרות משווה מאוניברסיטת בר אילן, סיום בהצטיינות יתרה. תואר שני בביבליותרפיה מאוניברסיטת חיפה, מצטיינת דיקן. דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית במסלול הישיר לדוקטורט כמלגאית נשיא באוניברסיטת בר אילן. פוסט דוקטורט בתוכנית הבין תחומית לפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה

מחקר

חוקרת זהות וטראומה בגישה רב תרבותית

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Psychology

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Culturally Sensitive Clinical Psychology

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים
שפרה שגיא
Shifra Sagy
ראשת התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית

השכלה

תואר ראשון בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; תואר שלישי במחלקה לסוציולוגיה של הבריאות, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מחקר

תחומי המחקר שלה מתמקדים בחקר הסלוטוגניות, התמודדות עם לחץ ומקורות הבריאות בקרב ילדים ובני נוער. תחום מרכזי נוסף בעבודת המחקר שלה הוא חינוך לשלום, פיתוח סובלנות והכרת ה"אחר" במצבי סכסוך ברמות שונות-בינאישית, משפחתית, קהילתית ולאומית

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Educational Psychology I Conflict Studies

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים
דוקטור גילי גבאי
גילי גבאי
Gillie Gabay
ראש החטיבה לניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

השכלה

תואר ראשון עבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
תואר שני לימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב
תואר שלישי: מנהל עסקים ומדע המערכות, אוניברסיטת פורטלנד, אורוגון, ארה"ב
קורס דירקטורים

מחקר

שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות בחקר ניהול מערכות בריאות, יישום אסטרטגיית המטופל במרכז, חוסן במערכות בריאות, בקרב מטופלים ומטופלים, תקשורת עם מטופלים באשפוז, אלימות מטופלים נגד מטפלים.

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Systems Science I Business Administration

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Strategic Consulting

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים