קורסים מקוונים

מבוא ללקויי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
פסיכולוגיה התפתחותית
מרצה: גיטה ראוכברגר,M.A
620.00 ₪
ביבליותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
אמון ושליטה
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
פסיכופתולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
ירושלים לדורותיה
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
620.00 ₪
דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
Page 1 of 3