קורסים מקוונים

סוגיות בספר בראשית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620 ₪
ביבליותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
התמודדות עם אלימות בבית הספר
מרצה: אורית מרמורשטיין MA
620.00 ₪
מבוא ללקויי למידה
מרצה: דפנה רוזנמוטר, M.A
620.00 ₪
מעגל השנה היהודית
מרצה: אורית מרמורשטיין M.A
620.00 ₪
תזונה, מזון ומה שביניהם
מרצה: שרית שמאי M.A
620.00 ₪
ירושלים לדורותיה
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
620.00 ₪
אנטישמיות מאז ועד היום
מרצה: דוד אלישיב M.A
620 ₪
Page 1 of 3