קורסים מקוונים

התפתחות שפה ותקשורת
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
ביבליותרפיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
אמון ושליטה
מרצה: דפנה רוזנמוטר M.A
620.00 ₪
פסיכופתולוגיה
מרצה: גיטה ראוכברגר M.A
620.00 ₪
ירושלים לדורותיה
מרצה: ד"ר שמואל גבעון
620.00 ₪
תיאוריות אישיות
מרצה: חנה רובנוביץ M.A
620.00 ₪
תזונה, מזון ומה שביניהם
מרצה: שרית שמאי M.A
620.00 ₪
שבת במדינה המודרנית
מרצה: מאיר גרוס M.A
620.00 ₪
Page 1 of 3