צוות הספרייה


תפקיד שם דוא"ל טלפון
מנהלת הספריה נטלי חבטינסקי knatalie@achva.ac.il 072-2248564
מערכות מחשוב ספרייתיות אלכסי גוניקשטיין aleksey_g@achva.ac.il 072-2248563
ספרנית אביבה שייבה shaviva@achva.ac.il 08-8588041
ספרנית הדר בר זיו hadar_bz@ACHVA.AC.IL 072-2248514
ספרנית אורלי דויטש gorly@achva.ac.il
מרכז פדגוגי
תפקיד שם דוא"ל טלפון
אחראית מרכז חדשנות בלמידה מירב מרום merom_m@achva.ac.il 08-8588129