הדרכות למרצים ולסטודנטים

כיף לראות אותך כאן

הספרייה מסייעת לציבור הקוראים בניצול מרבי של משאבי המידע באמצעות הדרכות קבוצתיות ופרטניות. הדרכות קבוצתיות נערכות ביוזמת מרצים במהלך שנת הלימודים. הדרכות פרטניות ניתן לקבל בספרייה בכל שעות פעילותה ו/או בטלפון, ו/או באמצעות קביעת פגישה בזום. ההדרכות מיועדות להכרת הספרייה ומשאביה, להקניית ידע ומיומנויות לחיפוש עצמי במאגרי מידע

למרצים בלבד - למילוי טופס בקשת הדרכה

לסרטון הכרות עם הספרייה

לסרטון חיפוש חכ"מ בספרייה

לסרטון חיפוש במאגרי מידע

לסרטון השאלת מחשב בספרייה

טען עוד