שער לאקדמיה

תוכנית שער לאקדמיה

במכללה האקדמית אחוה מופעלת תוכנית 'שער לאקדמיה' להנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים מהחברה הערבית-בדואית בנגב. התוכנית מבטיחה למשתתפים ליווי ומעטפת תמיכה כלכלית, לימודית וחברתית משלב ההכנה עד סיום התואר. מעטפת ייחודית זו מאפשרת לך להשתלב במקצועות היוקרתיים והמבוקשים ביותר באקדמיה ובשוק העבודה, לרכוש מיומנויות ומסוגלות על-מנת לשפר את ההישגים האקדמיים, תוך מתן דגש על מצויינות.
במכללה האקדמית אחוה ניתן לבחור בין מסלול שנת שער רגיל לבין מסלול שער לאקדמיה -מצויינים, עבור סטודנטים מצטיינים שהתקבלו ישירות ללימודי תואר ראשון במכללה.
מתוך הכרה והבנה של מכלול האתגרים שפוגשים אותך בעת כניסתך לראשונה לאקדמיה, תוכנית שער לאקדמיה במכללת אחוה מספקת לך מענה הוליסטי הכולל ליווי אישי, תגבורים לימודיים, חונכות אישית, פעילות חברתית וסמינרים משותפים, השתתפות במימון שכ"ל ומתן מלגות: מחיה, נסיעות, עזרה ברכישת ציוד לימודי, סיוע חירום ועוד.

ראש מינהל התוכנית

ישראלה קרן

מידע חשוב

המכללה מציעה למועמדים שני מסלולים במסגרת התוכנית שער לאקדמיה:

מסלול 'מצויינים של שער לאקדמיה'
עד 20 מתקבלים מידי שנה מכלל תוכניות לתואר ראשון שמציעה המכללה.
הזדמנות להצטרף למסלול זה מוענקת רק לסטודנטים אשר התקבלו ישירות ללימודי תואר ראשון במכללה ועמדו בכל תנאי הקבלה של המחלקה אליה נרשמו, בעלי מוטיבציה להצטיינות אקדמית וחברתית.

מסלול 'שנת שער לאקדמיה'
מסלול זה מתאים למועמדים אשר רוצים לחזק את יכולותיהם והישגיהם על מנת להתקבל לתואר באחד מהתחומים המועדפים ולהצליח בו. המסלול מתחיל במבחני מיון ותוכנית קיץ.
כניסה לימודים בשנת שער לקראת תואר מועדף תלויה באישור וועדת קבלה המתקיימת בסוף תוכנית הקיץ, אשר בוחנת את הישגי המועמדים אל מול העדפותיהם וכן את מילוי דרישות הסף.
מסיימי שנת "שער לאקדמיה" בהצלחה – יתקבלו בתור סטודנטים שנה א' למחלקות השונות של התואר המועדף.

תוכנית שער לאקדמיה הינה תוכנית ייעודית לחברה הבדואית מהנגב, המתוקצבת על ידי המועצה להשכלה גבוהה בהתאם להחלטת ממשלה 2397.
תנאי סף להרשמה לתוכנית שער לאקדמיה הם:
• בוגר י"ב בבית ספר תיכון באחד מיישובי החברה הערבית בדרום.
• בעלי זכאות לתעודת בגרות מלאה*
• 4 יח' אנגלית.
• 3 יח' בגרות מתימטיקה.
*הזכאות לבגרות תיבדק לאחר תום לימודי הקיץ. משתתף שלא יהיה זכאי לבגרות ולא יעמוד בתנאי הסף – לא יוכל להמשיך ללמוד בתוכנית.

לחלק מהתארים יש תנאי סף ייחודיים נוספים:
• מערכות מידע ומדעי מחשב – מתמטיקה 4 יח"ל בציון עובר לפחות
• הוראת אנגלית – ראיון קבלה באנגלית והגעה לרמת מתקדמים א' בסיום שנת שער
• הפרעות בתקשורת – ראיון וועדת קבלה והגעה לרמת מתקדמים א' בסיום שנת שער

מהם מגוון התארים הנכללים בשער לאקדמיה?

מגוון התארים אליהם ניתן להתקבל במסגרת תוכנית שער לאקדמיה הם רבים ומרתקים, כמו מדעי החיים, פסיכולוגיה, חינוך ותעודת הוראה, הפרעות בתקשורת ועוד

בוגרי התוכנית מספרים

הדיל

"התוכנית הייתה מועילה ודרכה רכשתי הרבה כלים להצלחה. התוכנית עזרה לי לגלות את עצמי. למדתי המון"

רזאן

"קבלתי מהתוכנית הרבה דברים מעניינים שלא ציפיתי לקבל"

חיתאם

"תוכנית המצטיינים משלבת המון דברים בו זמנית כמו סדנאות, בילוי, לימודים והעשרות"

רחמה

"אני שמחה שהשתתפתי בתוכנית ומציעה לכל הסטודנטים שיכולים להצטרף בלי היסוס"

מדיג'ה

"אחת הסיבות החשובות ביותר לפיתוח הביטחון העצמי שלי היא התוכנית הזאת"