מלגות, ליווי וסיוע לימודי של שנת שער לאקדמיה

FOR YOU

סטודנט אשר מתקבל לתוכנית נהנה מסל תמיכות עשיר הכולל את כל ההיבטים הנדרשים על מנת לצמצם פערים, להצליח בלימודים, ולהתמודד עם אתגרים אישיים.

סיוע כלכלי

מלגות שכר לימוד

 • בשנת שער לאקדמיה – פטור מתשלום שכר לימוד, מלבד תשלום דמי רצינות בסך של 1,500 ₪ ואגרות חובה.
 • במהלך לימודי התואר בהוראת אנגלית, מתמטיקה, לשון וספרות עברית, שפה וספרות ערבית – מלגה בסך 7,000 ₪ בכל אחת משנות התואר התקניות (4 שנים).
 • במהלך לימודי התואר לפסיכולוגיה, מערכות מידע ומדעי המחשב, מדעי החיים והפרעות בתקשורת – מלגה בסך 8,300 בכל אחת משנות התואר התקניות (3.5 שנים בהפרעות בתקשורת ו 3 שנים בכל השאר).

דמי מחיה

4000 ₪  לשנה, (500 ₪ כל חודש למשך 8 חודשים), בכל שנה, החל משנת השער ועד סוף לימודי התואר בשנים תקניות כמוסבר לעייל.

השתתפות בהוצאות נסיעות

2000 ₪ לשנה (1000 ₪ כל סמסטר), בכל שנה, החל משנת השער ועד סוף לימודי התואר בשנים תקניות כמוסבר לעייל.

מלגות עידוד

מלגות מיוחדות לסטודנטים בעלי ההישגים הטובים ביותר בשנת שער ובתנאי שיתחיל לימודיהם בהתמחות אותה למדו בשנת שער.

מלגות נוספות

סיוע נוסף למקרים מיוחדים, בהתאם לצורך.

תמיכה אקדמית

תמיכה אקדמית מוענקת החל משנת השער ועד סוף התואר

 • קורסי תגבור בהתאם למסלול הלימודים.
 • חונכות אישית ושיעורי עזר.
 • מרתונים לקראת הבחינות.
 • סדנאות להקניית מיומנויות למידה חשובות
 • סיוע לקראת הכנת עבודות סמינריון לתלמידים מתקדמים
 • ליווי אישי, ייעוץ אקדמי והתאמת פתרונות לצורך התמודדות עם קשיים על מנת מניעת נשירה.

תמיכה רגשית וחברתית

 • ליווי אישי של רכזת התוכנית לתמיכה וייעוץ
 • התערבות בעת מצוקה, וקבלת סיוע נפשי מסובסד
 • סדנאות העצמה ופיתוח כישורי חיים
 • הכוונה לקריירה והכנה לשוק העבודה
 • פעילות חברתית, סיורים וחשיפה לפרויקטים בקהילה