סגני מנהלים שנה ב' - תשפ"ג (מסיימי סגנים שנה א' בתשפ"ב)

מרצה: רונית יחזקאל
תואר שני במערכות למידה בחינוך, מנחה ומרצה בקבוצות לדרגות הגבוהות ובהשתלמויות בית ספריות
רפורמת "אופק חדש" מרחיבה ומבנה מחדש את תפקיד סגן מנהל בית הספר. ב"תפקיד החדש" מהווה סגן המנהל שותף מרכזי למנהל בית הספר להובלה וניהול הנושאים המינהליים והפדגוגיים.
 
תיאור הקורס:
בהסתמך על תפיסת תפקיד סגן מנהל בית הספר, כפי שמופיע במסמך משרד החינוך תפיסת תפקיד המנהל ב"אופק חדש", עיסוקם המרכז של מנהל בית הספר וסגנו יהיה בהנהגת תהליכי הוראה, חינוך ולמידה. לפיכך, מנהל בית הספר וסגנו יהיו שותפים לגיבוש תכנית עבודה מוסדית ולהובלת בית הספר להשגת יעדיו. סגן המנהל יהיה שותף בהובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון, ביצוע ואחריות לתוצאות.
סגן מנהל בית הספר, המשמש כממלא מקומו של המנהל, חייב להכיר את כל התהליכים הבית ספריים ואת תחומי האחריות של מנהל בית הספר. תחומי אחריותו שלו, חייבים להיות מתואמים, מוגדרים ומוסכמים על-ידי המנהל.

 

מטרת הקורס:
מטרתה העיקרית של הכשרה זו היא למקד את תפקידו של סגן מנהל בית הספר כשותף בהובלה ובביצוע התהליכים הבית ספריים המוזכרים בסעיף הקודם.
 
מתודולוגיות ההוראה בהכשרה
 
בהכשרה יעשה שימוש במגוון של מתודולוגית הוראה. באופן כללי ההכשרה תהיה סדנאית ויעשה שימוש בהוראת הבסיס התיאורטי הרלוונטי בניתוח אירועים, סימולציות ודיון עמיתים. בנוסף, כל החומרים יועלו לאתר מלווה קורס אשר יהוו "אכסניה" לחומרים התיאורטיים, פורום לדיונים, העלאת תרגילי ביניים של סגני המנהלים ואמצעי תקשורת בין מרכזי ההכשרה לסגני המנהלים.
 
קהל יעד:

סגני מנהלים המכהנים בבתי ספר יסודיים, חט"ב, וחטיבה עליונה, הנמצאים בשנה השנייה ואילך לעבודתם

חובות בקורס:

נוכחות מלאה והגשת עבודה.

מועד הקורס:
הקורס יתקיים בימי ד' באופן היברידי, בין השעות: 16:00 עד 19:15
המפגשים יתקיימו בתאריכים:
26.10.22 - פרונטלי
9.11.22 - זום
23.11.22 - זום
7.12.22 - זום
28.12.22 - זום
4.1.23 - זום
18.1.23 - זום
8.2.23 - פרונטלי
 
לרישום לתכנית לחץ כאן
 
סמסטר: א'
שנה: תשפ"ג
תאריך פתיחה: 26.10.2022
היקף הקורס: סמסטריאלי
היקף שעות: 40 (30 שעות פרונטליות + 10 שעות עבודה מעשית).
מספר מפגשים: 8
מחיר הקורס: 65.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪65.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
איש קשר: עינת הרוש
טלפון לפרטים: 08-8588068
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
דמי רישום: 65 ₪, רכישה באינטרנט: 0.00 ₪
מחיר: ₪65.00
₪0.00
תואר שני במערכות למידה בחינוך, מנחה ומרצה בקבוצות לדרגות הגבוהות ובהשתלמויות בית ספריות
רפורמת "אופק חדש" מרחיבה ומבנה מחדש את תפקיד סגן מנהל בית הספר. ב"תפקיד החדש" מהווה סגן המנהל שותף מרכזי למנהל בית הספר להובלה וניהול הנושאים המינהליים והפדגוגיים.
 
תיאור הקורס:
בהסתמך על תפיסת תפקיד סגן מנהל בית הספר, כפי שמופיע במסמך משרד החינוך תפיסת תפקיד המנהל ב"אופק חדש", עיסוקם המרכז של מנהל בית הספר וסגנו יהיה בהנהגת תהליכי הוראה, חינוך ולמידה. לפיכך, מנהל בית הספר וסגנו יהיו שותפים לגיבוש תכנית עבודה מוסדית ולהובלת בית הספר להשגת יעדיו. סגן המנהל יהיה שותף בהובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון, ביצוע ואחריות לתוצאות.
סגן מנהל בית הספר, המשמש כממלא מקומו של המנהל, חייב להכיר את כל התהליכים הבית ספריים ואת תחומי האחריות של מנהל בית הספר. תחומי אחריותו שלו, חייבים להיות מתואמים, מוגדרים ומוסכמים על-ידי המנהל.