ספקים

ספקים יקרים

עמוד זה מאפשר לכם גישה נוחה למאגר המכרזים של האקדמית אחוה ורישום למאגר הספקים שלנו

הצוות שלנו

לילך יונאי

מנהלת מחלקת רכש ומכרזים

טלפון 08-8588193

חלי זלמנוביץ

מנהלת תחום רכש

טלפון 08-8588199