ספרות עברית לדורותיה – קורס מקוון

שם המרצה: ד"ר זאב גולדברגזאב גולדברג
מטרות הקורס:

הקניית כלים ואמות מידה לראייה כוללת של תולדות הספרות העברית. אבחנה בין חידוש ומסורת בספרות זו. הקניית מונחי יסוד בכרונולוגיה ספרותית ובירור בעיות יסוד בחלוקה לתקופות של הספרות העברית.


נושאי ההוראה

 • תקופות בספרות העברית ומאפייניהן:
 • התקופה המקראית – הסיפור במקרא ובספרים החיצוניים
 • ספרות חז"ל - הסיפור במשנה, בתלמוד ובמדרשים
 • ספרות ימי ביניים – הפיוט, שירת ספרד וקבצי הסיפורים העממיים
 • ספרות חסידית – ספרות השבחים, סיפורי מעשיות
 • ספרות ההשכלה – הסטירה המשכילית והספרות הדידקטית
 • סקירה קצרה על התפתחות הספרות המודרנית בעברית הכוללת :
 • ספרות חיבת ציון והתחייה – מנדלי, ביאליק, ברדיצבסקי ובני דורם
 • ספרות העליות – צעדים ראשונים בספרות העברית בארץ ישראל
 • התקופה הישראלית – הספרות העברית במדינת ישראל

דרכי ההוראה

 • בוא כללי מקיף על כל תקופה בספרות העברית
 • קריאה וניתוח יצירות מרכזיות של יוצרים בולטים מכל תקופה
 • בירור החידוש שביצירות והשפעתן על התפתחותה של הספרות העברית
 • דיונים בפורום על התכנים הנלמדים
 • קישורים לנושאי ההוראה באינטרנט

מטלות

 • הגשת מטלות שותפות ובחנים בכל יחידה
 • בחינה או עבודה בחופשת סמסטר. בחינה בסוף השנה

הערה חשובה

 • הלימוד בקרוס וירטואלי מצריך עבודה רבה. מחובת הלומד ובאחריותו להיכנס באופן סדיר לאתר הקרוס. לקרוא את היחידות, לבצע את המטלות והבחנים.
 • כל יחידה כוללת מספר מטלות. כל יחידה נלמדת במשך זמן קצוב. יש להגיש מטלות בזמנים שנקבעו.
 • אין אפשרות להגיש מטלות באיחור ללא אישור בכתב בדואר האלקטרוני מהמרצה.
 • מטלה שלא הוגשה מקבלת אוטומטית ציון 0.
 • המידע המופיע בתקציר הקורס הינו דוגמא בלבד ואינו מחייב.
 • כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית אחוה.