הנחיות להגשת בקשה למימוש התאמות מיוחדות

כללי :
1. יש להגיש בקשה עבור כל בחינה אותה רוצים לקיים בתנאים מיוחדים.
2. התאמה מיוחדת שלא תסומן לא תטופל. הקפידו לסמן את כל ההתאמות להן אתם זקוקים בבחינה.
3. יש להגיש בקשות עד המועד שפורסם במסמך ההנחיות.

מימוש התאמות למועד א'

1. יש להיכנס לתחנת מידע אישי > ציונים
2. יש לחפש את הבחינה המתאימה, ללחוץ על החץ שבצד הקורס > לעמוד על מועד 1 > וללחוץ על מימוש התאמות
3. ייפתח מסך מימוש זכאות להתאמות
• במסך מימוש זכאות להתאמות יופיעו רק ההתאמות המיוחדות הדורשות תיאום מראש עם מדור בחינות.
• יש ללחוץ 'הוסף' לכל ההתאמות שמעוניינים לממש.
• הכיתוב ישתנה מ-'לא מומש' ל-'מומש' והמידע ייקלט מיידית במערכת.
• בסיום יש ללחוץ על לחצן 'סגור' בתחתית המסך.

מימוש התאמות למועד ב'

1. רישום למועד ב': חובה להירשם בתחנת מידע אישי למועד ב' בקורס בו אתה רוצה להיבחן ( ציונים > קורס > מועד 2 (להנחיות לרישום למועד ב').
2. בקשה למימוש התאמות למועד ב': ציונים > קורס > מועד 2 > 3 נקודות > מימוש התאמות
3. ייפתח מסך מימוש זכאות להתאמות
• במסך מימוש זכאות להתאמות יופיעו רק ההתאמות המיוחדות הדורשות תיאום מראש עם מדור בחינות.
• יש ללחוץ 'הוסף' לכל ההתאמות שמעוניינים לממש.
• הכיתוב ישתנה מ-'לא מומש' ל-'מומש' והמידע ייקלט מיידית במערכת.
• בסיום יש ללחוץ על לחצן 'סגור' בתחתית המסך.

מועד ג' (מועד מיוחד)

1. הליך מקדים:
• יש להגיש בקשה למועד מיוחד בהתאם להנחיות
• לאחר קבלת אישור למועד מיוחד, יפורסמו מועדי בחינות שיופיעו בלוח הבחינות של הסטודנט/ית, (נשלחת הודעה על פרסום לוח הבחינות)

2. מימוש התאמות למועד 3:
ציונים > קורס > מועד 3 > 3 נקודות > מימוש התאמות

3. ייפתח מסך מימוש זכאות להתאמות
• במסך מימוש זכאות להתאמות יופיעו רק ההתאמות המיוחדות הדורשות תיאום מראש עם מדור בחינות.
• יש ללחוץ 'הוסף' לכל ההתאמות שמעוניינים לממש.
• הכיתוב ישתנה מ-'לא מומש' ל-'מומש' והמידע ייקלט מיידית במערכת.
• בסיום יש ללחוץ על לחצן 'סגור' בתחתית המסך

ביטול מימוש התאמות

סטודנט/ית שהגיש/ה בקשה למימוש התאמה והחליט/ה להיבחן מבלי לממש התאמה מיוחדת, צריך להודיע על כך בדואר אלקטרוני למדור בחינות לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הבחינה
• בבחינות המתקיימות בימים ג'-ו' – ניתן להודיע בימים א'-ד' עד השעה 15:00.
• בבחינות המתקיימות בימים א' או ב' – ניתן להודיע עד יום ה' בשעה 12:00.
סטודנט/ית שהגיש/ה בקשה, אושרה לו בחינה ולא הגיע לבחינה ללא הודעת ביטול יחויב בדמי טיפול של 95 ₪.

דואר אלקטרוני מדור בחינות לביטול התאמות בלבד: [email protected]