הנחיות לרישום מראש למועד ב'

הנחיות לרישום:
המערכת לרישום למועד ב' נפתחת בהתאם לתאריך שנקבע ונשלחת עליו הודעה מראש לפני כל פגרת בחינות.
• סטודנט/ית המעוניין/ת להיבחן במועד ב' מתבקש/ת להירשם למועד ב' עד 8 ימים לפני מועד הבחינה.
• ניתן לבטל השתתפות בבחינה עד 4 ימים לפני מועד הבחינה.
• סטודנט/ית המעוניין/ת במימוש התאמות בבחינה במועד ב' מתבקש/ת להירשם לבחינה ולאחר מכן להגיש בקשה למימוש התאמות דרך תחנת מידע לסטודנט במידת הצורך עד 8 ימים לפני מועד הבחינה.
מצורף בהמשך, הנחיות וסרטון הסבר לרישום וביטול רישום למועד ב'.

הנחיות לרישום וביטול רישום למועד ב' בבחינות דרך תחנת מידע אישי

לסרטון הסבר לחץ כאן

רישום למועד ב'
(עד 8 ימים לפני מועד הבחינה)

1. יש להיכנס לתחנת מידע אישי > ציונים
2. יש לעמוד על הקורס הרלוונטי > ללחוץ על 3 נקודות בצד כדי לפתוח את חלון הציונים
3. יש לעמוד על מועד 2 > ולבחור בהגשת בקשה למועד ב' (שימו לב, במערכת מופיע תאריך אחרון לרישום למועד ב')
4. עם הרישום למועד ב' יופיע סטטוס 'רשאי להיבחן' ליד מועד הבחינה.

ביטול רישום למועד ב'
(4 ימים לפני מועד הבחינה)

1. יש להיכנס לתחנת מידע אישי > ציונים
2. יש לעמוד על הקורס הרלוונטי > ללחוץ על 3 נקודות בצד כדי לפתוח את חלון הציונים
3. יש לעמוד על מועד 2 > ביטול בקשה למועד ב' (שימו לב, במערכת מופיע תאריך אחרון לביטול)

לסרטון הסבר לחץ כאן