הפקת כרטיס התאמות דרך מידע אישי לסטודנט

התאמות בדרכי היבחנות מעודכנות בכרטיס הסטודנט בהתאם לנוהל "התאמות בדרכי הבחנות לסטודנטים".

בכל בחינה על הסטודנט להציג את כרטיס ההתאמות האישי שלו.

התאמות שפג תוקפן לא יופיעו בכרטיס ההתאמות

להפקת כרטיס ההתאמות  יש להיכנס למידע אישי לסטודנט > אפשרויות נוספות > אישורים.

בלחיצה על כרטיס התאמות יפתח קובץ PDF אותו יש להדפיס ולהציג בפני המשגיחים בתחילת הבחינה