מהפח למהפך

מחלקה: הוראה לגיל הרך

מגישות: יובל דדון ועדי חיימוב

מנחה: ד"ר לורט שור

ילדים בגן ילדים

1

היוזמה בגן היא אחד מרגעי השיא בהכשרתן של סטודנטיות במחלקה לגיל הרך. היוזמה מגלמת בתוכה את מכלול הלימודים במהלך שלוש שנות ההכשרה במכללה. היא מאפשרת לסטודנטיות לבחור את נושאי היוזמה, תוך בחינת צרכי הבאים בשערי קהילת הגן: הילדים, הצוות וההורים.

2

היוזמות מעוגנות בתיאוריות חינוכיות, פדגוגיות, פסיכולוגיות ועוד. עוגני ה'גן העתידי' משמשים מוקד סביבם הסטודנטיות מפתחות יחידות הוראה, במגוון רחב של תחומי ההתפתחות של הילדים ובמוקדי הגן השונים שהצליחו לאתר את הצרכים הייחודיים לאוכלוסיית הגן וגם להציג את התפיסה החינוכית, תוך שימוש בפדגוגיה חדשנית.

3

היוזמה 'מהפח למהפך' התמקדה בשימוש חוזר, במטרה להטמיע בילדי הגן את ערך הקיימות ושמירה על כדור הארץ, מפני כמויות האשפה האדירות המצטברות בו. דרך הפעילות שיזמו הסטודנטיות לחשוף את הילדים והוריהם לבעיות שגורם עולם השפע, שיחד עם כל הדברים הטובים והזמינים, מזמן גם גרגרנות, זלזול, פסולת וחוסר ערך לדברים. הילדים הבינו שלא כל דבר צריך לזרוק, אפשר להכין דברים חדשים מאותו המוצר והכל בעזרת הדמיון!

4

מטרות
שימוש חוזר בחפצים שאין בהם צורך עשוי לצמצם את הפגיעה בטבע, בסביבה ולשפר את איכות החיים על פני כדור הארץ. מטרת היוזמה היא טיפוח ערך הקיימות ושמירה על הטבע והסביבה תוך הבנת ערכו של ה'שימוש החוזר' והשפעתו על הסביבה וחיינו. המרחבים שהוקמו בגן הילדים מעודדים יצרנות ברוח 'עשה זאת בעצמך' ומאפשרים לילדים להביא לידי ביטוי את הרעיונות והיוזמות שלהם.

5

המניעים ליוזמה
☚ערך הקיימות-שמירה על הטבע והסביבה
☚השפעות עולם השפע
☚יצירתיות ויצרנות בגן הילדים
☚העשרה של משחקים ויצירה בגן עם תקציב דל

6

משימות מרכזיות
☚משימת תוכן - למידה עצמית אודות שימוש חוזר, הבדלים בין המושגים שימוש חוזר למיחזור, טיפוח היצירתיות בגיל הרך, הקניית ערכים בגיל הרך
☚משימת תשתית - תכנון, איסוף חפצים והקמת מרחבים ליצירה ויצרנות בסיוע ההורים והקהילה
☚משימה פדגוגית - כבוד לזולת, לטבע ולסביבה שבה אנחנו חיים, זיקה למקום ורצון לשמר, לשנות ולהשפיע על הסביבה