רישום מקוון לסדנת התמחות בהוראה – סטאז'

TEACHING &LEARNING

ברוכים הבאים

היחידה לכניסה וליווי בהוראה במכללה האקדמית אחוה תפתח את הרישום לסדנאות הסטאז' לשנה"ל תשפ"ד.
הרישום המקוון נועד לקצר ולייעל את תהליך הרשמתך לסדנת הסטאז'. ניתן להירשם רק באמצעות אתר האינטרנט

אנחנו מאחלים לך הצלחה בשנת ההתמחות!

מספר דגשים לתשומת לבך

•ניתן להירשם לסדנת סטאז' בכפוף לתנאים הבאים:
•סיום של לפחות 80% מהחובות בלימודי תעודת ההוראה.
•סיום של כל החובות בפדגוגיה, עבודה מעשית וקורס מגישי עזרה ראשונה (בהיקף של 44 שעות).
•עבודה בפועל בהיקף של לפחות שליש משרה.
•לא יבוצע שיבוץ בפועל לסדנה ללא הצגת אסמכתא לשלושת תנאים אלו.

לתשומת לבך, כחלק מהיותך עובד הוראה במשרד החינוך הנך נדרש להיות בעלת תעודת בוגר קורס מגע"ר בתוקף.

עליך לצרף בתהליך ההרשמה את המסמכים הבאים (לסטודנטים חיצוניים בלבד)
•אישור על סיום של לפחות 80% מהחובות בלימודי תעודת ההוראה או אישור זכאות לתעודת הוראה או תעודת הוראה חתום עי המוסד בו הנך לומד/בו בגרת.
•צילום תעודת זהות
•תואר .B.A

ניתן לראות את השיבוץ לסדנת הסטאז' במידע אישי.
בכל שאלה ובעיה ניתן לפנות למורן אוקון במייל: [email protected], בטלפון: 08-8588087
או בוואטסאפ: 054-5450676 בין השעות: 15:00-8:30

מסמך נדרש לכלל המתמחים

טופס שיבוץ (טופס אישור מסגרת התמחות של משרד החינוך) הטופס יהיה זמין במידע האישי שלך עם שיבוצך לסדנת הסטאז' וניתן יהיה להגיע אליו באופן הבא:
כניסה למידע אישי>אפשרויות נוספות>סטאז'.

עלות הסדנה

א. סטודנטים להכשרת עובדי הוראה (.B.Ed) הלומדים את הסדנה במסגרת לימודיהם בשנה ד' לא מחויבים בגין הסדנה.
ב. סטודנטים בוגרי .B.Ed הלומדים את הסדנה בשנה שלאחר סיום לימודיהם ישלמו 1,234 ₪
ג. סטודנטים של המכללה הלומדים / למדו הסבת אקדמאים/ בוגרי הרחבת הסמכה שטרם עבדו בהוראה ומשתתפים בסדנה עד שנה מתום לימודיהם לא מחויבים בגין הסדנה – נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.
ד. סטודנטים שלמדו במכללה בוגרי הסבות אקדמאים/ בוגרי הרחבת הסמכה ומבקשים ללמוד את סדנת הסטאז' בתום שנה ומעלה מסיום לימודיהם וסטודנטים חיצוניים ישלמו 1,234 ₪ בגין הסדנה+ 300 ₪ דמי רישום.
ה. סטודנטים מתכנית רג"ב שילמדו את סדנת הסטאז' עד שנה מסיום לימודיהם פטורים מתשלום.
ו. סטודנטים חיצוניים : סדירים בשנה ד' ובוגרי רג"ב/ בוגרי הסבת אקדמאים/ בוגרי הרחבת הסמכה שלמדו במוסד אחר והלומדים את סדנת הסטאז' ברצף ישלמו דמי רישום בלבד בסך 330 ₪ חממות ללא עלות.
ז. הרישום והתשלום יתבצעו באופן מקוון באתר המכללה

חממות

סטודנטים סדירים שעושים את סדנת הסטאז' במקביל לשנה ד' – ללא עלות.
סטודנטים לתוכנית הסבת אקדמאים שלומדים במכללה או חיצוניים שעושים את הסטאז' תוך כדי לימודי ההסבה או בשנה העוקבת לאחר סיום הלימודים – ללא עלות.
בוגרי .B.Ed ובוגרי תכונית הסבת אקדמאים וחיצוניים שסיימו את לימודיהם לפני למעלה משנה – 1,234 ש"ח

במקרה של ביטול הרשמה, החזר יבוצע בהתאם לנהלי שכר לימוד המתפרסמים באתר המכללה.

• דמי הרשמה אינם מוחזרים.
• צמוד למדד יולי 2017, ניתן לשינוי בכפוף להנחיות משרד החינוך
טרם ההרשמה, כדאי וחשוב לעיין במידע המצוי באתר המכללה, המפרט אודות שנת ההתמחות בהוראה סטאז' ותנאי הקבלה.

בסיום תהליך הרישום יעלה חיווי על המסך כי תהליך הרישום הסתיים בהצלחה.

במידה ולא קיבלת הודעה זו, אנא פנה לדלפק התמיכה הטכנית של המכללה בטלפון: 08-8588100 או בדוא"ל: [email protected]

לקראת התמחות