אקלים, סביבה ורב תרבותיות

סטודנטים מהפקולטה למדעים, בריאות וקיימות באקדמית אחוה השתתפו במחקר חדשני בינתחומי הבוחן את מדדי עומס החום בסביבה פתוחה והשפעתם על האוכלוסיות השונות

במסגרת קורס 'מחקר מחוץ לכיתה' בהנחייתו של ד"ר אריאל פרוינדליך, ערכו סטודנטים מהפקולטה למדעים, בריאות וקיימות במכללת אחוה מחקר בשיתוף עם קבוצת מחקר מהחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל-אביב בהנחייתו של פרופ' עודד פוצ'טר. המחקר עוסק בהיבטים של אקלים, סביבה ורב תרבותיות, וחישוב מדדי עומס חום בסביבה הפתוחה והשפעתם על אוכלוסיות וחברות שונות. 

לצורך המחקר יצאו הסטודנטים ליום של מדידות, תצפיות וראיונות בחברה הבדואית בבאר שבע. במהלך היום הוצבו מכשירי מדידה מטאורולוגיים, נמדדו משתני מזג אוויר שונים (טמפרטורה, רוח, לחות, קרינה) ובמקביל רואיינו עוברי אורח באשר לתחושתם התרמית (כלומר, באיזו מידה הם מרגישים חם, קר וכו'). מדובר בנושא מחקרי המעורר עניין רב בשנים האחרונות ברחבי העולם. יש לציין כי חסר מידע רב על החברה הבדואית בהקשר זה של אקלים וחברה, עובדה המדגישה את חשיבות המחקר הנוכחי. 

בזכות המחקר וניתוח הנתונים, שואפים הסטודנטים לכייל את מדדי עומס החום ולקבל תובנות מעניינות ויישומיות על הקשר המשולב אקלים-סביבה-חברה-תרבות. בתוך כך, לומדים הסטודנטים שיטות חקר שונות ומתנסים בפעילות מחקרית ממשית מחוץ לכיתה. 

מנחה הקורס, ד"ר אריאל פרוינדליך, מודה לפרופ' עודד פוצ'טר מאוניברסיטת ת"א וצוות החוקרים שעימו, וכן לסטודנטים ממכללת אחוה על המוטיבציה והמאמץ שהשקיעו באיסוף הנתונים.