תנועת המושבים והאקדמית אחוה בשיתוף פעולה

20/10/2020

כאן דרום אשדוד

נשיאת המכללה פרופ' יפעת ביטון ומזכ"ל תנועת המושבים עו"ד עמית יפרח דנו בפיתוח תכניות אקדמיות בין המכללה למרחב הכפרי וגיבוש תכנית עבודה אזורית משותפת

פרופ׳ יפעת ביטון ועו״ד עמית יפרח