אספקת שירותי השגחה בבחינות פרונטליות

תאריך פרסום המכרז: 18.05.2023

תאריך סיום הגשה: 07.06.23 יום רביעי 14:00

מספר מכרז: 4.2023

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

מכללה האקדמית אחוה מזמינה מציעים להגיש הצעות לאספקת שירותי השגחה בבחינות פרונטליות במכללה האקדמית אחוה, עפ"י התנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחים לו

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז להשגחה בבחינות פרונטליות

תשובות לשאלות הבהרה השגחה פרונטלית