הזמנה להגשת הצעות להיכלל במאגר מפקחי בנייה עבור המכללה

תאריך פרסום המכרז: 21.07.2022

תאריך סיום הגשה: 10.05.24 יום שישי 00:14

איש קשר: פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מזמינה מפקחים להגיש בקשה להיכלל במאגר מפקחי הבנייה של המכללה. מפקחי הבנייה שייבחרו למאגר, ישתתפו בתהליכי הצעות מחיר/מכרזים או פרויקטים אחרים עפ"י שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בהתאם להוראות הדין ונוהלי המכללה

חזרה לעמוד הראשי >>

הזמנה להיכלל במאגר מפקחים