הזמנה להגשת הצעות לעבודות חשמל באודיטוריום 1

תאריך פרסום המכרז: 26.05.2022

תאריך סיום הגשה: 28.06.22 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 6.2022

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודות חשמל באודיטוריום של בניין 1 בשטח המכללה

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז עבודות חשמל אודיטוריום 1

כתב כמויות אדיטוריום 1

פרוטוקול מפגש אודיטוריום 1