הזמנה להגשת הצעות לעיצוב ופיתוח אתר האינטרנט של המכללה

תאריך פרסום המכרז: 13.03.2022

תאריך סיום הגשה: 26.04.22 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 2.2022

איש קשר: יחידת פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מזמינה מפקחים להגיש בקשה להיכלל במאגר מפקחי הבנייה של המכללה. מפקחי הבנייה שייבחרו למאגר, ישתתפו בתהליכי הצעות מחיר/מכרזים או פרויקטים אחרים עפ"י שיקול דעתה של ועדת המכרזים, בהתאם להוראות הדין ונוהלי המכללה

חזרה לעמוד הראשי >>

מסמך הבהרות 1 פיתוח אתר

מכרז פיתוח אתר

מסמך הבהרות 3 פיתוח אתר

מסמך הבהרות 2 פיתוח אתר