הזמנה להגשת הצעות לקבלת שירותי גיוס משאבים

תאריך פרסום המכרז: 21.12.2022

תאריך סיום הגשה: 17.01.23 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 11.2022

איש קשר: יחידת פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לשירותי גיוס משאבים כל זאת בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז שירותי גיוס משאבים