הזמנה להגשת הצעות לרכישה והתקנה של גנרטור ראשי

תאריך פרסום המכרז: 07.06.2022

תאריך סיום הגשה: 05.07.22 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 7.2022

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לרכישה והתקנה של גנרטור ראשי עבור האקדמית אחוה, בשטח המכללה

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז גנרטור

כתב כמויות גנרטור

מפרט טכני גנרטור

פרוטוקול מפגש מציעים גנרטור

תשתיות ולוחות חשמל גנרטור

תשובות לשאלות הבהרה גנרטור

מסמך הבהרות 1 גנרטור