מכרז לשיפוץ כיתות מחשב בבניין 2

תאריך פרסום המכרז: 04.06.2023

תאריך סיום הגשה: 04.07.23 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 7.2023

איש קשר: פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות לעבודות שיפוץ כיתות לימוד בבניין 2 בקמפוס האקדמית אחוה, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז שיפוץ כיתות מחשבים בניין 2