ריהוט מבואה בניין 7

תאריך פרסום המכרז: 16.05.2024

תאריך סיום הגשה: 17.06.24 יום שני 14:00

מספר מכרז: 6.2024

איש קשר: פרויקטים מיוחדים

סטטוס: פתוח

האקדמית אחוה מזמינה יצרני ויבואני ריהוט, העומדים בתנאי הסף של המכרז, להגיש הצעות לייצור/ יבוא, אספקה, הרכבה והתקנה של ריהוט עבור מבואה בנין 7 בקמפוס המכללה. ייצור/ יבוא הרהיטים, הרכבתם והתקנתם יבוצעו בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה. לחלופה והסברים לשרטוטים הנלווים למכרז זה יש לפנות אל: לילך יונאי, מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות, בניין 3 קומת קרקע במכללה, בין השעות 16:30-8:00 בימים א'-ה'. מייל: [email protected]

חזרה לעמוד הראשי >>

מכרז ריהוט מבואה בניין 7

כתב כמויות