שיפוץ קרוואן חשבות 

תאריך פרסום המכרז: 21.02.2023

תאריך סיום הגשה: 28.03.23 יום שלישי 00:14

מספר מכרז: 1.2023

איש קשר: יחידת פרויקטים מיוחדים

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודות שיפוץ קרוואן חשבות בקמפוס שיהיו מלוות על-ידי מפקח מטעם המכללה שיתאם ויקשר בין הקבלן למכללה, בהתאם לתנאים לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז 

חזרה לעמוד הראשי >>

פרוטוקול סיור מציעים מיזוג בניין 6

מכרז שיפוץ קרוואן חשבות

מפרט טכני חשמל שיפוץ חשבות

מפרט טכני אינסטלציה שיפוץ חשבות

הבהרה 1 שיפוץ חשבות

מפרט עבודה שיפוץ קרוואן חשבות