הזמנה להגשת הצעות לשירותי הסעות עבור המכללה האקדמית אחוה

תאריך פרסום המכרז: 15.03.2022

תאריך סיום הגשה: 30.03.22 יום רביעי 00:14

מספר מכרז: 3.2022

איש קשר: יחידת תפעול

סטטוס: סגור

האקדמית אחוה מבקשת לקבל מהמציעים הפוטנציאליים הצעות למתן שירותי הסעות שיכללו בין היתר הסעות למגוון אתרים בארץ, הקפצות מאתר לאתר, עם או ללא זמן המתנה, ובמגוון סוגי רכבים המתאימים לאופי צרכי המכללה

חזרה לעמוד הראשי >>

בדיקה

מכרז שירותי הסעות

תשובות הבהרה שירותי הסעות

מסמך הבהרה שירותי הסעות