רפרנטית הקורס

לפרטים נוספים, למענה אישי ולליווי מקצועי
רות יצחק
08-8588132 I וואטסאפ 054-9609789
[email protected]

חשוב לדעת

מטרת הקורס הינה לקדם ולשפר את כישורי ההדרכה של קלינאיות התקשורת העוסקות בהדרכה או המתכוונות לעסוק בהדרכה תוך חיבור לתכנים ודגש על התפיסה המקצועית שמקנה החוג להפרעות בתקשורת. הקורס יקנה למדריכות מיומנויות הדרכה הנחוצות להן לתכנון ההכשרה בהתאם למטרות, ולליווי הסטודנטים/ות ברכישת הידע ובעיבוד ההתנסות שלהם/ן.

תפיסת הדרכה בשדה הקליני - Training Job the On
הכרת מודלים שונים של הדרכה
פיתוח מיומנויות הדרכה-חוזה, סוגי תגובות ביחסי מדריך-מודרך ועוד
מודעות לתהליכים רגשיים במהלך ההדרכה
הדרכה קלינית בסביבת צוות רב מקצועי
אתיקה

קלינאית תקשורת בעלת ותק של שנתיים לפחות
בדיקת נתונים ואישור המרכזת האקדמית

חובות הקורס

נוכחות מלאה, תתאפשר היעדרות של עד 20%
עמידה בכל המטלות

מדריכה קלינית להדרכת סטודנטים/ות

גב' אתרוג עדנה קלינאית תקשורת (.M.A) ומדריכה מוסמכת, ד"ר לוי נילי קלינאית תקשורת .B.A ביו-אתיקה (.M.A., Ph.D) , שני חן אברמוביץ (.M.A) קלינאית תקשורת, גב' שירלי קפלן (.M.A) קלינאית תקשורת, ד"ר אריאלה זאבי (.Ph.D) במדעי החינוך והפסיכולוגיה

בעת הרישום לקורס ישולמו דמי רישום בסך 200 ש"ח כתנאי להזמנה לראיון קבלה אישי (סכום זה לא יוחזר במקרה של אי קבלה או אי פתיחת התוכנית) שכר הלימוד לקורס יוסדר לאחר הקבלה לתוכנית. למתקבלים לתוכנית יקוזזו דמי הרישום משכר הלימוד של הקורס

הערות

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

מחזור הקורס

ההרשמה נסגרה
464_ 307
קורס היברידי
אורך קורס
סמסטריאלי
תאריך פתיחה
02.11.2023
שעות שנתיות (ש"ש)
2
מספר מפגשים
12
היקף שעות
60
שעות שנתיות (ש"ש)
2
ימי א' ו-ג' בזום
20:00 - 22:15
יום ו' היברידי
08:30 - 13:30

למידע נוסף

אורך קורס סמסטריאלי
תאריך פתיחה 02.11.2023
מספר מפגשים 12
היקף שעות 60
שעות שנתיות (ש"ש) 2
ימי א' ו-ג' בזום 20:00 - 22:15
יום ו' היברידי 08:30 - 13:30