בדיקה

בדיקה

להרשמה לאירוע- אירוע לדוגמא

מחיר מלא: 70
מחיר מלא: 70
הנחת מכללה: 35
סה"כ: ₪35